Ara Sextet

Garden stage: Het Europese jazzproject Criss Cross Europe brengt elk jaar beloftevolle muzikanten samen, in de hoop zo interessante kruisbestuivingen teweeg te brengen én landsgrenzen te doen vervagen. De muzikanten uit verschillende landen repeteren een week in absolute vrijheid en trekken vervolgens op tournee door Europa. Dit jaar werd LABtrio-contrabassist Anneleen Boehme gekozen om, onder begeleiding van de Frans-Servische pianist Bojan Z, ons land te vertegenwoordigen. Onder de naam Ara Sextet strijkt Boehme deze zomer met haar ‘Europese troepen’ ook neer op Jazz Middelheim.

Meer info Deze week in Antwerpen