Michaelina Wautier: de recuperatie van een vergeten genie.

spreker: Dr. Katlijne Van der Stighelen

Deze week in Antwerpen