Het Koffiehuis
Een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen die bereid zijn hun al dan niet forse overtuigingen te toetsen aan de opvattingen van anderen.
Meer info Deze week in Antwerpen