Radouan Mriziga - Performatief moment
Kan een (bewegend) lichaam zich een fysieke architecturale ruimte toe-eigenen?
Meer info Deze week in Antwerpen