Radouan Mriziga - Performatief moment

Kan een (bewegend) lichaam zich een fysieke architecturale ruimte toe-eigenen?

Meer info Deze week in Antwerpen