Adverteren?

Promotiecampagnes op maat.

WeekUp is als cultuuragenda een voor Vlaanderen uniek concept. Meer dan twintig jaar verscheen WeekUp in Antwerpen en Gent en groeide daarmee uit tot een omvattend blad met accurate informatie en aantrekkelijke advertentieruimte. Op zakformaat, (twee)wekelijks, gratis, volledig, en breed gedistribueerd in een netwerk van geselecteerde locaties.

De gedrukte versies worden nog steeds op wekelijkse basis verspreid in Gent op meer dan 300 punten.

De WeekUp-website krijgt gemiddeld 2000 bezoekers per dag.

Parallel met haar eigen verdeling heeft WeekUp een fijnmazig distributienetwerk ontwikkeld voor al uw culturele promotie, flyers, aankondigingen en bijlagen. Het blad, de website en het distributienetwerk vormen een unieke combinatie van promotie-instrumenten. Samen of à la carte kunnen ze een belangrijke rol spelen in het behalen van uw specifieke doelstellingen. U kiest daarbij op maat voor de gedrukte WeekUp, de online-versie, het distributiekanaal of een combinatie hiervan. 

Prijs- kwaliteitsverhouding.

Een aanbod op maat veronderstelt prijzen op maat. Voor alle informatie en prijsopgaven kan u terecht bij onze commerciële afdeling. Stuur een e-mail met uw specifieke vraag naar office@weekup.be en wij zullen u spoedig contacteren of maak gebruik van onderstaande links voor meer informatie. Een tarievenlijst kan u daar downloaden.
Erkende reclamebureaus komen in aanmerking voor een korting van 15%.

Meer informatie:

Info adverteren in WeekUp