Missa Homo Sacer

Een theatrale mis: een compositie voor één mannenlichaam, een vijfstemmig vrouwenkoor en een man op elektrische gitaar. Een muzikaal landschap waarin de dolende mens zoekt naar verbinding en eenheid, verlossing en extase. Een choreografie voor stemmen en lijven. Het is zowel koorconcert als ritueel: een poging een vrijplaats te creëren waarin de performers het publiek uitnodigen na te denken over geloof en religie, individu en collectief, zonde, seksualiteit en liefde.

Timo Tembuyser studeerde in 2019 af als performer aan de Toneelacademie van Maastricht en schoolde zich ook als zanger aan het conservatorium van Rotterdam. Voor deze performance nodigde hij zangers/performers uit om een intieme ruimte te creëren waarin zijn fascinatie voor koormuziek en de theatrale kracht van ‘de ontmoeting’ elkaar vinden.

Meer info Podia in Antwerpen