Homeros: vijf vrouwen

Homeros was een Griekse dichter en zanger die leefde en ca. 800 voor Christus tot 750. Hij schreef epische gedichten, waarin hij een groot aantal overgeleverde heldensagen, godenverhalen en Mytische vertellingen uit zijn cultuur verwerkte. Twee epische gedichten, de Ilias en de Odysee, de oudst bekende en bewaard gebleven Literaire werken van de Griekse letterkunde worden dus aan hem toegeschreven. Er worden vijf vrouwen geplukt, niet geheel maar veel, rond Helena, Nausikaä, Antromarke, Penelope en Kirke.

Meer info Podia in Gent