Blauw ende trouw

Een ‘verzweegene’ Gents drama ten tijde van keizer Karel (iedere mogelijke gelijkenis met het Gent in de 21ste eeuw is louter toevallig). Luk De Bruyker en Zaki De Waele schreven een “shakespeariaanse” Gentse farce. Zij ontdekten bij opgravingen in de vergeetput van het Gravenkasteel de “stoffelleke” resten van een zekere Christoffel Stoffel. Het wordt een locatievoorstelling in het legendarische “Prinsenshof”. Het publiek wordt opgewacht in “de donkere poort”. De voorstelling speelt in het Zilverhof (voor max 80 toeschouwers) in een “papieren”theater.
Spelers zijn Wim Claeys (hofnar),Luk De Bruyker en Peter Van Haelter.

Podia in Gent