The Survival of The Quitters

Aan de hand van de westernklassieker “Butch Cassidy & the Sundance Kid” onderzoeken zes spelers en twee muzikanten wat geweld is en hoe geweld ingezet wordt. Is geweld een inherent deel van de condition humaine en een bovenal mannelijk fenomeen, of is het antwoord hierop complexer dan dat? Doorheen zes stadia vragen ze zich af in hoeverre geweld een onderdeel is van het leven an sich, en wat juist de drang of nood om te (over)leven kan inhouden. Dramaproject van Kato De Vylder

Meer info Podia in Gent