De Broers Geboers

Met De broers Geboers schetst Arne Sierens een raak portret van een marginaal gezin dat door deze moderne maatschappij zonder ophouden in de zak wordt gezet. Haast twintig jaar na de eerste opvoering blijft het stuk razend actueel. Het legt de vinger op de vicieuze cirkel waarin mensen aan de rand zo vaak belanden. Vlaams theater pur sang: rauw en heftig, maar ook schrijnend. Hilarisch, maar ook aandoenlijk, pijnlijk maar ook hartverwarmend.

Podia in Gent