Een parade

Hij liep over de wolken en hij liep over de bergen, hij liep recht de afgrond in. Naar beneden. De mensen hebben hem altijd benoemd als de man zonder vrees. Onbekenden ontmoeten elkaar op een plein, soms zonder elkaar te leren kennen, en zoeken naar woorden, in een poging tot dialoog, dwars doorheen tegenwoordige en verleden tijd. Hun bewegingen worden kostuums, hun woorden herinneringen. Masterproef van Louise Bergez

Meer info Podia in Gent