M.A.D.

M.A.D. is de afkorting van ‘Mutual Assured Destruction’ of ‘Gegarandeerde Wederzijdse Vernietiging’; het is een principe uit de Koude Oorlog dat het effectieve militaire gebruik van kernwapens moest ontraden.

Meer info Podia in Antwerpen