Naamloze Gebeurtenis

In dit pijnlijk-grappig en absurd sprookje over een driehoeksrelatie, discodansen, koeknuffelen en een harpoen gaat auteur Mathias Sercu (Marsman) andermaal op zoek naar de tragiek van ons potsierlijke zijn, naar de humor van ons al te ernstig bestaan.
NAAMLOZE GEBEURTENIS vertelt het ogenschijnlijk van de pot gerukte verhaal van Beer (Jef Hoogmartens), Prinses (Debbie Crommelinck) en Travolta (Bert Verbeke) die 6 jaar na een mislukte moordpoging weer op elkaar aangewezen zijn en het vooral niet over vroeger willen hebben.
Dat heeft nog nooit iemand vooruit geholpen.
We leven tenslotte nu en niet toen.

Meer info Podia in Antwerpen