Op zoek naar de betekenis van schoonheid

Met Salon de la Pensée willen we vooraanstaande denkers op een informele manier samenbrengen met een geïnte­resseerd publiek. We willen hiermee ruimte creëren om na te denken over actuele onderwerpen uit het artistieke en maatschappelijke leven.
Kunnen we achterhalen waarom schoonheid ons tot tranen beweegt, onze diepste zieleroerselen raakt? Over welke schoonheid hebben we het dan? En wat is dat, de ziel? De esthetica van de schoonheid leert ons dat dit concept doorheen alle tijden en culturen onderhevig is aan verandering. Het ervaren van schoonheid is voor iedereen anders. Zijn er dan geen algemeen geldende criteria? Schoonheid heeft waarneembare, tastbare aspecten, maar ook spirituele en morele. Kunnen we het mooie gelijkstellen aan het goede? Kan ons vermogen om schoonheid te zien - in mensen, de natuur, de kunst, enz. - bijdragen tot een verhoogde kwaliteit van het leven en van het mens-zijn?

Meer info Podia in Antwerpen