La Barraca

Muinkkaai 16A, 9000 Gent

tel: 09/222 31 64 of 0474/05 98 57

email: info@labarraca.be

internet: www.labarraca.be

podia

4.48 Psychosis 18, 23, 25, 31 mei 20u; 26 mei 18u; 1, 6, 7, 8 jun 20u