De teef en de beer

Het verhaal gaat over een overspelige affaire tussen een bankier en een jonge vrouw die hij ontmoet tijdens zijn vakantie. Hij ervaart dat zijn leven zich in twee werelden afspeelt: een gezin, een baan, sociale bezigheden; zichtbaar en controleerbaar. En zijn andere leven met Anna, de vrouw: In het verborgene maar voor hemzelf ongeveinsd. Beiden ontmoeten elkaar opnieuw in het theater waar een klucht van Tsjechov wordt opgevoerd. Ze vragen zich af hoe het nu verder moet. Is er een uitweg?

Meer info Podia in Gent