Kunsthal Gent

Vrouwebroersstraat 6, 9000 Gent

internet: www.kunsthal.gent

facebook: www.facebook.com/kunsthalgent

expo

Tentoonstelling Architecten De Vylder Vinck Taillieu tot 13 jan '20
Joëlle Tuerlinckx tot 12 jan '20
Unless Ever People tot 24 nov