Verticals - Ria Verhaeghe
Reeds meer dan 30 jaar verzamelt Ria Verhaeghe foto’s uit kranten en tijdschriften die ze volgens eigen principes ordent en catalogiseert. Haar persoonlijke beeldbank – de 'Provisoria' – bestaat uit ca. 35.000 foto’s. Onder de hoofding 'Verticals' toont ze in de verzameling laatmiddeleeuwse kunst van het MSK een reeks panelen die gebaseerd zijn op foto’s van doden.
Meer info Exposities in Gent