tot 28 feb Atlas
Project K
Tot eind februari kan je in Atlas kunstwerken bekijken van OKAN-leerlingen van de GO! Spectrumschool uit Borgerhout, de Secundaire Handelsschool Sint-Lodewijk en het Stedelijk Lyceum Offerande. OKAN zijn de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers. Project K organiseert ateliers waarin deze leerlingen kennismaken met verschillende kunstdisciplines. Ze maken zelf kunstwerken en ontdekken zo hun interesses en talenten. Daarnaast krijgen deze jongeren via project K informatie over kunst als vrijetijdsactiviteit. Op het einde van het project hebben ze meer inzicht in deeltijdse kunstopleidingen in de stad Antwerpen. Er is dan ook een nauwe samenwerking met leerkrachten van het Deeltijds Kunstonderwijs. De leerlingen gaan bijvoorbeeld mee naar een academie en leren de omgeving kennen. Op die manier wil project K de drempel verlagen om in te schrijven voor kunstateliers of opleidingen.
Meer info Exposities in Antwerpen