tot 27 jun '19 252 cc
Nico Dockx & Dennis Tyfus - in de gordijnen gejaagd
Het merendeel van het drukwerk dat kunstenaars Nico Dockx en Dennis Tyfus produceren met hun respectievelijke labels Curious en Ultra Eczema komt tot stand via samenwerkingen met andere kunstenaars, schrijvers, muzikanten, architecten en performers. Collega’s uitnodigen, met hen in interactie treden, ideeën uitwisselen en ten slotte ook samen creëren, is een even essentieel als noodzakelijk gegeven binnen hun artistieke praktijk. De persoonlijke relaties die ze hebben met andere kunstenaars vormen hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Als uitgevers willen ze zich niet alleen inzetten voor, maar ook communiceren over zowel hun eigen als andermans praktijk, vanuit een onmiddellijk en wederzijds begrip van elkaars werk. Dit alles is gebaseerd op ideeën over vriendschap en ‘commoning’, een nieuwe, in de marge gegroeide en op de praktijk gestoelde ideologie binnen de samenleving en binnen de kunsten. De ‘commons’ is gebaseerd op delen, op gedeeld (intellectueel) eigenaarschap en nieuwe sociale coöperaties. Aanhangers en beoefenaars van de commons beargumenteren dat sociale relaties financiële en contractuele relaties kunnen vervangen. Ze pleiten voor solidariteit.
Meer info Exposities in Antwerpen