tot 22 mar CC Merksem
Thé van Bergen / RECUP 2- kunstINgang #12
Al meer dan veertig jaar ontwikkelt Thé van Bergen in zijn oeuvre een heel eigen beeldtaal. Hij schildert daarbij niet naar de directe waarneming. Hij maakt ook geen gebruik van foto’s of ander beeldmateriaal. De wereld die hij schept, ontwikkelt zich binnen zijn eigen gesloten systeem. Daarbij duiken bedrieglijk eenvoudige motieven op in een zoektocht naar de fundamentele eigenschappen van doek en verf. Naast elementaire vormen zijn deze archaïsche motieven ook beladen dragers van symboliek, zo oud als de mens. Want hoe eenvoudig het werk misschien ook lijkt, het snijdt diep en raakt gevoeligheden waarvan je dacht dat ze al lang vergeten waren. Het werk van van Bergen wil een uitnodiging zijn tot beschouwing, tot stilstaan bij iets dat niet direct begrepen hoeft te worden. Het gaat dus niet alleen over wat er te zien is, maar juist over wat er niet te zien is, de hunkering naar wat ontbreekt. Kunst gaat volgens van Bergen over dit gemis, er ontbreekt altijd iets. Kunst maakt dit “niet volledig zijn” bewust, geeft er vorm aan en kan daarom troost bieden. Thé van Bergen zoekt daarbij eerder de melancholie dan de tragiek, de zachte melancholie die verder draagt. Als die vorm krijgt, herkent hij de wereld. Thé van Bergen werd in 1946 geboren in het Nederlandse Achterveld, maar woont en werkt al sinds de jaren zeventig in Antwerpen en Wittimont.
Meer info Exposities in Antwerpen