De dames van de barok. Vrouwelijke schilders in het Italië van de 16de en 17de eeuw
Deze tentoonstelling toont hoe de kunstenaars de traditionele symbolen van vergankelijkheid en vruchtbaarheid, en de sociale restricties die hen werden opgelegd, omvormen tot krachtige kunstwerken en soms zelfs tot instrumenten van transgressie en verzet.
Meer info Exposities in Gent