tot 28 jun '18 Out of A Box
Kunstig Vrijzinnig Humanisme
Wat kunst en vrijzinnig humanisme met elkaar gemeen hebben is de ondogmatische levenshouding en het permanent in vraag stellen van wat je in onze wereld als vanzelfsprekend beschouwt. Als leerkracht NCZ en kunstenaar beiden verbinden, ontstaan er inspirerende en boeiende werken waarbij kinderen hun kritische kijk en fantasie tentoonspreiden. Het thema ‘Kunst’ zit in het nieuwe leerplan NCZ. Ontdek hoe kinderen en leerkrachten hiermee aan de slag gingen.
Meer info Exposities in Antwerpen