tot 23 sep '18 Middelheimmuseum
Experience Traps
Met Experience Traps belicht het Middelheimmuseum de hedendaagse nalatenschap van de barok, met een belangrijke focus op het spanningsveld tussen het natuurlijke en het artificiële. Internationaal gerenommeerde kunstenaars worden uitgenodigd nieuw of bestaand werk te presenteren, werk dat zich bevindt op het raakvlak van architectuur, sculptuur, installatie en performance en dat vertrekt van het gedachtengoed achter de barokke landschapsarchitectuur. Denk daarbij aan motieven als de grotto, het doolhof, het tableau vivant, de folly, de fontein, de trompe-l’oeil… Deze constructies namen in de hoogdagen van barok en rococo een centrale plaats in het landschapsontwerp in. Wat ze beoogden, was een voorheen 'klassiek' landschap een verrassend andere aanblik te geven en daarmee bij de bezoekers nieuwe ervaringen uit te lokken zo ook tot andere vormen van sociaal contact en communicatie te komen. Rationaliteit en efficiëntie maakten plaats voor een ode aan de vrijheid en de verbeelding. Elke van deze motieven laten toe om op een speelse, maar tegelijk kritische manier te kijken naar 'kunst in opdracht' die de locatie bespeelt. Die probeert - in ware baroktraditie - het publiek te beduvelen, te verrassen, te imponeren of te verleiden.
Meer info Exposities in Antwerpen