OC MerksemDok

Emiel Lemineurstraat 72-74, 2170 Merksem

tel: 03/292 95 80

email: merksemdok@stad.antwerpen.be

internet: www.ccmerksem.be