Fakkeltheater Zwarte Zaal

Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen

tel: 03/232 14 69

email: info@fakkeltheater.be

internet: www.fakkeltheater.be

podia

De Improfeten 20 feb 20u30; 20, 24 mar 20u30; 15 mei 20u30
Wally en De Rockers 16, 22, 23, 28 feb 20u30; 17, 24 feb 15u; 1, 2 mar 20u30
Mixed Kebab De Musical 8, 9, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 28, 29, 30 mar 20u30; 24 mar 15u
De Kolderbrigade 5, 6, 12, 13, 19, 20 apr 20u30; 7, 14, 21 apr 15u
Ik Geef Niet Op 26, 27 apr 20u30; 28 apr 15u
Ze zijn me vergeten 3, 4 mei 20u30; 5 mei 15u
Stones In His Pockets 10, 11, 16, 17, 18 mei 20u30; 12 mei 15u