Joud Toamah tot 31 dec
Béla Juttner tot 31 dec
Tom Hallet tot 31 dec
Julia Dahee Hong tot 31 dec
Che Go Eun tot 31 dec
Anna Godzina tot 31 dec
Adrian Ghenie tot 28 nov
Peter Rogiers Tvlg_yard tot 28 nov
PUBLIC FIGURE #1: Tramaine de Senna tot 18 apr '21
Rebekka Löffler tot 29 nov
Kruisbestuiving tot 8 nov
Walter Van Wetswinkel & Bart Paessens tot 31 okt