Campus Groenenborger

Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen

Helden in harnas. Bekende en onbekende ridderromans in de Antwerpse Erfgoedbibliotheek do 01 okt 14u15
Duurzame milieutechnologie: een economisch wondermiddel? do 08 okt 14u15
Bonobo onderzoek – een internationale samenwerking do 15 okt 14u15
Duizend neutrino's en atoombommen. Hoe fundamenteel onderzoek leidt tot gevaarlijk spel do 22 okt 14u15
Beslissen over je eigen medische zorg en levenseinde do 29 okt 14u15
Wiens conflictmineralen? Artisanale versus industriële mijnbouw in DR Congo do 12 nov 14u15
Hersenonderzoek bij zangvogels: wat leert het ons over spraakontwikkeling en hersenplasticiteit do 03 dec 14u15
Kunstmatige Intelligentie binnenste buiten gekeerd. Van Klaarblijkelijke Intelligentie naar Kennisbevorderende Intelligentie? do 10 dec 14u15