CRISPR
'Waarom heeft iedereen het plots over CRISPR?' - Een interactieve voorstelling door Hetty Helsmoortel, over de techniek en ethiek achter CRISPR-cas9.
Meer info Deze week in Antwerpen