CTRL + ESC

Een jong nieuw korps heeft zich gevormd, het CONTROL+ESCAPE team.
Ze houden zich niet meer bezig met de laatste mediafeiten, maar controleren dagen van gisteren op onderhuidse tekens en blinde vlekken.
Ze zijn eerlijk, menselijk, meedogend, competent, slim, moedig en gevoelig, mentaal en fysiek getraind om vrijuit te spreken en te handelen
want daar waar het eigen hart slaat, speelt zich het wereldgebeuren af.
Zij zijn de nieuwe politie.

Meer info Podia in Antwerpen