Heel Geestig

Charles (Wim Stevens) wil een nieuw boek schrijven waarin een medium de hoofdrol zal spelen.
Hij weet echter niets van deze wereld en nodigt daarom de wonderlijke, helderziende mevrouw Arcati (Leah Thys) uit om bij hem thuis een séance te houden.
De dokter en zijn vrouw zullen ook meedoen en natuurlijk is ook z’n tweede vrouw Ruth (Ann De Winne) er bij.
Wanneer de tafel heeft gedanst en Madame Arcati kronkelend in trance is geweest, lijkt alles weer gezellig en normaal.
Alleen Charles krijgt het moeilijk want hij hoort, ziet en voelt als énige zijn eerste vrouw Elvira (Myriam Bronzwaar) in de kamer.
Dit leidt tot dolle misverstanden, absurde jaloezie en hilarische verwarringen.
EEN TWEEDE VROUW, JALOERS OP DE GEEST VAN DE EERSTE VROUW? VEEL TE INGEWIKKELD VOOR EEN MAN!

Meer info Podia in Antwerpen