Ne merel op nen tak / A blackbird on a branch

Op een dag besloot David Bovée (bezieler van Think of One) te verhuizen. Een half jaar later stapte hij het vliegtuig op en vloog naar Sao Paolo.
Johan Petit reisde hem achterna en kwam terug met een verhaal. Een verhaal over struggelen en gaan lopen. Over beseffen dat ge ne niet meer zijt dan een zandkorrel in een oneindige woestijn. Over licht in de duisternis. Over hoe een klein vlammeke toch heel warm kan zijn. En over ne merel. Op nen tak.

Meer info Podia in Antwerpen