De Parochie van miserie

Het stuk beschrijft de handel, maar vooral de wandel (rond de eeuwwisseling) van de werkende mensen die leefden in en rond het Sint Andrieskwartier. In schril contrast tegenover deze mensen stond de burgerij (de rijke mensen) die deze sukkelaars uitbuitte en misbruikte. Gans het geheel, een mengelmoes van armen en rijken, katholieken, socialen, liberalen, klerikalen lopen kris kras door elkaar in dit volkse gegeven, maar waar het mooiste wat er bestaat centraal staat namelijk “de vriendschap”.

Meer info Podia in Antwerpen