Amnes(t)ie

In de eerste pilootaflevering houdt Bert Gabriëls een vurig pleidooi om amnestie te verlenen aan de jonge IS-strijders die terugkeren naar België, net zoals men deed bij de jonge Oostfronters na WOII. Marijke Pinoy verzet zich halsstarrig tegen deze parallel. Is verzoening mogelijk in tijden overheerst door conflicten. Hoe speelt de media hierop in? Zijn de programmamakers gedreven door sensatiezucht of zijn ze echt uit op amnes(t)ie?

Meer info Podia in Antwerpen