Stand Down

Na een reeks herschrijvingen van klassieke teksten wordt met Stand Down een nieuwe weg ingeslagen. Decorte verlaat de klassieken, maar niet de grote waarheden en mysteries die de klassieken in zich dragen. Liefde en dood blijven centraal staan. Het samenvallen van leven en kunst wordt radicaler dan ooit.

Meer info Podia in Antwerpen