MENS!

We leven in een maatschappij die de mens opdeelt in twee hokjes met strikte normen en haast karikaturale verwachtingen, maar wat als je niet past in zo'n hokje , is er meer? Ja! Laat die strikt afgebakende kooi achter en vaar mee op een rivier van absurde humor en kleinkunst naar een wereld die genderdiversiteit heet.

Meer info Podia in Antwerpen