tot 16 jan Stieglitz19
Thomas Vandenberghe
Aan kenners moeten we deze Gentenaar niet meer voorstellen, maar bij de rest van de wereld vragen we hierbij met aandrang om Thomas Vandenberghe te ontdekken. Hij maakt intieme, erg persoonlijke beelden, snapshots bijna. Zijn werk vertelt iets over relaties, verlangen en verlies, en de nood om naar die beelden terug te kijken. Want elke foto draagt in zich het onontkoombare drama van dromen en verlangens, en dat wat daarvan uiteindelijk overblijft.
Meer info Exposities in Antwerpen